Sådan laver du en god teamsammensætning, der sikrer en høj effektivitet og gode resultater

Medarbejdere der samarbejder i teams, skaber bedre resultater for virksomheden. Læs mere om, hvordan du kan sammensætte effektive teams, her.

Medarbejderne er de største ressourcer i virksomheden. For at opnå succes i virksomheden gælder det derfor også om at udnytte disse ressourcer bedst muligt. Det kan du blandt andet gøre ved at sikre, at der er en god kommunikation og et godt samarbejde mellem medarbejderne.

Mange virksomheder benytter sig af teams og teamarbejde. Det er der god grund til. Forskning viser nemlig, at medarbejdere der samarbejder i teams, er mere effektive og skaber bedre resultater for virksomheden. Det kan derfor godt betale sig at bestræbe sig på at få dygtige og velfungerende teams i virksomheden.

For at få et velfungerende team kræver det dog, at du laver en god teamsammensætning. Herunder giver vi dig gode råd til, hvordan du kan effektivisere arbejdet i virksomheden og minimere konflikter på arbejdspladsen ved at skabe gode og velfungerende teams med en høj performance.

Sammensæt effektive teams

En god teamsammensætning spiller en afgørende rolle i forhold til at sikre et velfungerende team, hvor der er et effektivt samarbejde og en god dynamik. For at lave en god teamsammensætning er det dog vigtigt, at du sammensætter de rigtige personer med hinanden. Her spiller teammedlemmernes personlighed og adfærd en stor rolle, men også medlemmernes kompetencer og viden kan have en indflydelse på, hvor effektivt teammedlemmernes samarbejde er.

Forskning viser, at hvis medlemmerne i en gruppe er for ens, vil de have sværere ved at få nye idéer, tage beslutninger og løse problemstillinger end en gruppe, hvor medlemmerne er mere forskellige. Det skyldes, at de i højere grad vil have en tendens til at være enige med hinanden, og derfor ikke får diskuteret andre perspektiver og vinkler på problemet. Hvis en gruppe er for homogen, og mange af gruppens medlemmer er ens, vil det således have en begrænsende virkning, hvilket vil kunne gå ud over teamets effektivitet og performance.

Mere mangfoldighed og forskellighed i teamet kan derimod gøre samarbejdet mere effektivt og gøre gruppen mere innovativ. Personer med forskellig viden og forskellige kompetencer vil i højere grad udfordre hinanden i forhold til viden, holdninger og nye vinkler. Dette vil kunne gøre gruppen i stand til at løse problemer mere effektivt og innovativt. Det kan derfor også være en god idé at overveje at sammensætte teams med medlemmer, der har forskellige kompetencer og viden.

Brug en disc profil til teamsammensætning

Som nævnt spiller medlemmernes adfærd også en stor rolle i forhold til dynamikken og samarbejdet i teamet. For at få et velfungerende, dynamisk team er det derfor også vigtigt, at medlemmernes adfærdsmønster og personlighedstræk matcher hinanden. Det betyder dog ikke, at de skal være ens.

Når du skal lave teamsammensætning, kan det således være en fordel at benytte en disc profil. En disc profil er et analyseværktøj, der bruges til at kortlægge en persons adfærdsstil i bestemte situationer samt styrker og svagheder. Bogstaverne i DISC står for Dominance, Influence, Stability og Control, og repræsenterer de fire adfærdsstile.

Ved at analysere medarbejdernes adfærdsstil med en disc profil kan du få større indsigt i medarbejderes adfærd, styrker og svagheder, samt hvad der motiverer den enkelte medarbejder. Denne viden kan du bruge, når du skal sammensætte de forskellige teams, således at personerne i teamet så vidt muligt komplementerer hinanden. Analysen kan samtidig også hjælpe den enkelte medarbejder med at blive klogere på sin egen rolle i teamet samt få en større indsigt i, hvori medarbejderens styrker og udviklingspotentiale ligger.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Clear Sky
22
22º - 17º
73%
3.02 km/h
23.49
15.03
søn
20.12
12.85
man
20.68
10.48
tirs