Forebyggende vedligeholdelse i virksomheden

forebyggende-vedligeholdelse-i-virksomheden-703x336

For især større virksomheder og ikke mindst produktionsvirksomheder, der ejer deres egne bygninger, maskiner og produktionsfaciliteter, er vedligeholdelsen en af de større poster i regnskabet. Selvom det har været almindeligt kendt længe, at forebyggende vedligehold er bedre end brandslukning, falder mange virksomheder dog i gennem på dette punkt.

Hvad er forebyggende vedligehold?

En af de helt store problematikker omkring manglende forebyggelse er, at hvis man undlader at vedligeholde på en forbyggende måde, og i stedet lader maskinerne køre, indtil de holder op, så vil man stå over for nogle kritiske flaskehalse i produktionen, hvor alting går i stå, fordi en af de vitale maskiner har et nedbrud.

Det koster tid, og tid koster penge. Nedbrud er også til stor frustration for medarbejderne, der bliver påvirket af det. Som ansvarlig for driften bør man derfor have nogle veltilrettelagte planer for, hvordan man kan forebygge, at de her nedbrud sker. Det er netop dét, forebyggende vedligehold går ud på.

Eksempler på forebyggende vedligehold

Det er, med andre ord, en rigtig god idé at forebygge nedbrud ved hjælp af vedligehold – altså at betragte vedligehold som en løbende indsats frem for problemløsning, når problemerne opstår. Dette kan praktiseres ved, at man lægger nogle planer:

  • Gå gennem alle maskiner i produktionen. Hvad viser erfaringerne? Hvor meget vedligehold kræver den maskine? Hvor vigtig er den for produktionen?
  • Lave en plan for, hvordan og hvor ofte den enkelte maskine skal vedligeholdes. Det giver medarbejderne ved maskinen noget at gå ud fra i det daglige arbejde – husk at inddrage dem i udarbejdelsen af planerne. Der skal også være en logbog ved hver maskine, hvor man noterer, hvornår hvilke vedligehold er blevet udført.
  • Hav altid en ekstra af sliddele, som enten skal udskiftes eller vedligeholdes, således at selve skiftet kan foretages så hurtigt, som det nu kan lade sig gøre, hvorefter den slidte del kan repareres eller bortskaffes.
  • Dem, der har vedligeholdelsesansvaret bør også have ansvaret for at tjekke logbøger og konkludere på de data, der indsamles. Bliver noget vedligeholdt for ofte eller lidt? Denne opgave kan varetages, når der ikke er så meget vedligehold at udføre.

Denne form for forebyggende vedligeholdelse er en klassisk LEAN filosofi. Lean management er netop blevet så populært blandt virksomheder, fordi det er et effektivt redskab til at øge produktiviteten og effektiviteten i virksomheden.

Andre elementer i forebyggende vedligehold

forebyggende-vedligeholdelse-i-virksomheden-tekstbillede-703x336

Når man snakker om forebyggende vedligehold, kan man nemt komme til at overse alt det, der danner rammerne for virksomhederne – ikke maskinerne, ikke medarbejderne, men selve de fysiske rammer i form af virksomhedens bygninger. Disse skal også vedligeholdes både udvendigt og indvendt.

Denne post virker ofte frustrerende på ledelsen, fordi man ikke kan beregne, hvor meget værdi, det giver, at bygningerne er velholdte – det er blot en nødvendig kapacitetsomkostning. I flere brancher er det dog nødvendigt, at man vedligeholder med eksempelvis professionel affugtning, idet fugtrelaterede problemer kan gøre forholdsvist stor skade på ikke kun de fysiske rammer, men også kvaliteten af produkterne samt vilkårene for medarbejderne.

Fugtrelaterede problemer kan være:

  • Slid på overflader (fx rust)
  • Mug og skimmelsvamp
  • Uregelmæssigheder i produkter
  • Dårligt indeklima

Med i virksomhedens vedligeholdelsesplan bør derfor også indgå netop affugtning eller decideret fugtstyring, hvis behov er til det.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Overcast Clouds
10
15º - 10º
86%
2.18 km/h
15.34
11.61
lør
16.02
11.2
søn
16.77
12.02
man