Sådan opnår du finansiering af din virksomheds generationsskifte

Sådan opnår du finansiering af din virksomheds generationsskifte

Overordnet er det muligt at finansiere et generationsskifte på en af tre forskellige måder.

Den ene er med sælgers penge ved hjælp af bl.a. en kapitalnedsættelse, såfremt der er tale om et selskab.

Den anden er med købers penge.

Og den tredje er med lånte penge.

Oftest vil der ydermere være tale om en kombination af de tre ting, da et generationsskifte sjældent er et lille beløb. Det er, selvom der overdrages til en medarbejder eller en søn eller datter, tale om overdragelse af en virksomhed med de beløb, der naturligvis følger her.

Det er ikke til at sige om den ene måde at finansiere på er mere gunstig end den anden. Det afhænger af både køber og sælgers finansielle situation, om der skiftes ved hjælp af succession eller A/B-modellen og hvordan muligheden for at optage lån i øvrigt er, hvis lånte penge skal involveres. Især i forhold til SKAT er der stor forskel på hvilken af de tre modeller der vælges. Som eksempel på dette udløses skatten ved salg af goodwill ved A/B-modellen øjeblikkeligt ved salget, mens alene køber har afskrivningsret og derved skattebesparelsen over de kommende fx 10 år.

Lettere overtagelse anno 2013

I 2013 blev reglerne i selskabsloven lempet således, at et selskab nu har mulighed for at ”medvirke til egen overtagelse” og derved gøre købers overtagelse nemmere.

Reglerne går ud på, at en køber kan anvende driftsselskabets frie reserver som led i finansieringen ved køb af aktier. Ved hjælp af pantsætning er det muligt at opnå større sikkerhed ved lånefinansiering og derved alt andet lige en lavere rente. Dette er tilladt efter Selskabslovens §§ 206-209.

Nyt selskab køber virksomhed

Den nye ejer vil med et generationsskifte, uanset om der er tale om succession eller A/B-modellen, blive belastet med betyde rente- og afdragsbyrder ved lånefinansiering. Lånefinansiering er nærmere reglen end undtagelsen i forbindelse med finansiering af generationsskifte.

For at stille køber bedst muligt er det normalt for køber at stifte et nyt selskab. Dette selskab køber virksomheden eller får den overdraget af den nuværende ejer. Det er derved selskabet, der betaler renter, afdrag og købssummen og det er muligt at betale disse udgifter, der er beskattet efter selskabsloven og ikke efter personlig indkomst – altså betydeligt lavere.

På denne måde har den nye ejer af virksomheden ej heller behov for en stor personlig indtægt.

I yderste konsekvens kan et generationsskifte blive tilbagerullet hvis køber bliver stillet i en økonomisk for hård situation – tiden brugt på at planlægge hvor betalingen skal lægges er derfor godt givet ud.

Generationsskifte tager tid

Netop behovet for sådanne skatte- og likviditetsmæssige overvejelser er grunden til, at generationsskifter ikke bliver klaret over natten. Et veludført generationsskifte kan tage måneder, hvis ikke år, at gennemføre. Til gengæld bliver skattebetalingen minimeret og det bliver for køber muligt at købe uden at blive kvalt af renteudgifter.

Især for en yngre generation vil det ofte være svært at opspare midler til at købe virksomhed ved et successions-generationsskifte og en kombination af nedsat kapital samt låneoptagelse er derfor den normale fremgangsmetode.

Står I foran at skulle gennemføre et generationsskifte bør I få professionel rådgivning til finansieringen heraf. Der er ofte tale om store beløb og et velplanlagt beløb vil betale sig selv hjem mange gange.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Few Clouds
2
7º - -1º
93%
2.86 km/h
6.84
1.69
man
9.3
0.56
tirs
9.65
2.15
ons