konflikt-mellem-lejer-og-udlejer

Sådan håndterer du lejekonflikter

Artiklen indeholder reklamelinks

Som udlejer kan du risikere at komme i konflikt med dine lejere. Læs her, hvordan du bedst håndterer potentielle konflikter med dine lejere.

konflikt-mellem-lejer-og-udlejer

Som udlejer kan man komme ud for at komme i en lejeretlig konflikt med lejerne i den bolig, som man udlejer. Det kan både være forhold, som du som udlejer er utilfreds med, men det kan lige såvel være, at en lejer kontakter dig for at klage over huslejen eller lejevilkårene.

Det bedste du kan gøre, hvis der opstår en uenighed mellem dig som udlejer og din lejer, er at forsøge at løse konflikten sammen. Lejer og udlejer skal gå i dialog for at forsøge at løse problemet, inden nogle af parterne henvender sig til de instanser, der kan hjælpe med at behandle de konflikter mellem lejer og udlejer, som kan opstå.

Undgå klagesager fra lejer

For at undgå at en lejer henvender sig til dig med en klagesag, er der en række forebyggende ting du kan gøre som udlejer.

Sæt dig godt ind i lejeloven

Som udlejer er det vigtigt, at du har sat dig godt ind i lejeloven, inden du udlejer. For private udlejere er det lejeloven, der er gældende, mens det for boligforeninger, der udlejer almene boliger, er almenlejeloven, der gælder, og som lejerne er beskyttet af.

Når du har sat dig ind i lejelovens regler, bliver du klogere på, hvad du må, og hvad lejer må i forbindelse med en lejeaftale, hvilket kan være med til at forebygge eventuelle misforståelser eller konflikter.

Opbyg et godt forhold til lejer

På trods af at der opfordres til, at udlejer og lejer forsøger at løse konflikter på egen hånd, kan du som udlejer ikke være sikker på, at lejer kommer til dig først. Er lejer utilfreds og ønsker at klage, kan lejer gå direkte til Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet udenom dig. Dermed vil du først få besked om klagen af Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, når sagen skal i gang.

For at undgå at din lejer går bag om dig med sin klage, kan det derfor være en god idé at opbygge et godt forhold til lejer. På den måde er der større chance for, at din lejer kommer til dig først med sin klage, og at I derfra sammen kan forsøge at finde en løsning.

husleje

Fastsæt en rimelig husleje

Hvis du gerne vil undgå klager fra dine lejere, er det desuden vigtigt fra start at have fastsat en rimelig husleje, der svarer til lejemålets værdi. Mange af de konflikter der opstår mellem lejer og udlejer handler om husleje og lejevilkår. Derfor kan det være en god idé at have fastsat disse ting fra start.

I forbindelse med husleje har du mulighed for at hæve den, hvis du mener, at lejer betaler væsentligt mindre, end hvad det lejede er værd. Det kræver, at du giver 3 måneders varsel, og at lejer har boet der i mere end 2 år. Dog kan du risikere, at lejer gøre indsigelse eller indsender en klage. Derfor er det en god idé at fastsætte en fast, rimelig husleje på forhånd for at undgå, at konflikter og problemer opstår.

Hvis du eller lejer vil klage

Hvis det ikke er muligt at løse konflikten i fællesskab, kan den indbringes til Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet af enten dig eller lejer. Huslejenævnet behandler de konflikter, der opstår mellem udlejer og lejer i forbindelse med privat udlejning, mens Beboerklagenævnet tager sig af de sager, hvor der opstår en konflikt mellem lejer og udlejer ved almen boligudlejning.

Er du havnet i en lejeretlig konflikt med en lejer, kan det være en god idé at få rådgivning fra en advokat, der kan hjælpe dig med, hvordan du skal håndtere sagen. I nogle tilfælde, hvor sagen skal for boligretten, kan du samtidig også få brug for en advokat. Denne advokat i Hinnerup er ekspert i lejeret, og kan yde den bedste rådgivning til udlejere og hjælpe med konflikter mellem udlejer og lejer i forbindelse med lejelovgivningen.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Overcast Clouds
10
15º - 10º
86%
2.18 km/h
15.34
11.61
lør
16.02
11.2
søn
16.77
12.02
man