Sådan afholder du en god MUS

Den årlige MUS bliver ofte opfattet som tidsspild. Som leder er der dog nogle ting du kan gøre, for at det bliver en god samtale. Læs hvordan her.

samtale-mellem-medarbejder-og-leder

Medarbejderudviklingssamtalen bliver også populært kaldet MUS. Medarbejderudviklingssamtalen skal afholdes en gang om året, og det er dit ansvar som leder at sørge for at indkalde dine medarbejdere til den årlige MUS.

Desværre er der mange – både ledere og medarbejdere – der føler, at medarbejderudviklingssamtalen er værdiløs og tidsspild. Det kan du som leder dog lave om på ved at sørge for en god forberedelse og en rød tråd gennem samtalen.

Derfor er medarbejderudviklingssamtalen vigtig

Medarbejderudviklingssamtalen eller MUS er en rigtig god mulighed for at få sat ord på, hvordan medarbejderens arbejdssituation forløber. MUS er derfor et godt supplement til den daglige hverdagskommunikation og en mulighed for at gå mere i dybden med emner, der måske ikke bliver taget op eller påtalt i dagligdagen.

For medarbejderen er medarbejderudviklingssamtalen en god mulighed for at drøfte arbejdslivet med leder og få feedback på arbejdsopgaver og opnåede resultater samt drøfte nye.

For dig som leder er MUS en mulighed for at forventningsafstemme med medarbejderen og påtale forløb, udvikling og målsætning for både medarbejderen og virksomheden. Ved MUS får du desuden også selv feedback, som kan være med til at udvikle dig som leder.

medarbejderudviklingssamtale-medarbejder-og-leder-giver-hånd

Husk forberedelsen til MUS

Det er vigtigt, at både du og dine medarbejdere forbereder jer grundigt til den årlige MUS. Hvis hverken du eller dine medarbejdere har forberedt jer til samtalen, risikerer I at få en ustruktureret samtale uden at få drøftet og evalueret på året der er gået, og uden at sætte nye mål op.

Din rolle som leder i medarbejderudviklingssamtalen er at sørge for, at der er en rød tråd i samtalen og holde overblik. I dialogen skal du blandt andet sørge for, at I får drøftet medarbejderens opgaver, resultater og personlig udvikling samt medarbejderens trivsel.

Derudover skal I også drøfte målsætningen for det kommende år. Hvilke resultater ønsker du at opnå for din virksomhed, og hvordan opnår du disse resultater? Hvad er virksomhedens mål og målet for medarbejderen? Her kan I desuden vælge at drøfte medarbejderudvikling, nye arbejdsopgaver eller nye ansvarsområder, motivation, løn og efteruddannelse.

For at sikre at der holdes en rød tråd, kan du vælge et fokusområde, som du vil tage udgangspunkt i. Det kan eksempelvis være trivsel på arbejdspladsen eller medarbejderens kompetencer. Ud fra dette fokusområde kan du komme ind på ovenstående emner, hvis det giver mening.

Det er vigtigt, at du forbereder dig grundigt, og har overvejet nogle områder, som du gerne vil drøfte, hvis I skal have en god og værdiskabende dialog. Husk dog på, at medarbejderen i sin forberedelse kan komme med ønsker til emner I skal tale om, som du også skal tage hensyn til.

Brug et HR System til MUS

Et HR System kan være godt at bruge til den årlige MUS. Med et HR System kan du som leder oprette forskellige skabeloner til MU samtalerne, hvor der kan opsættes deadlines for afholdelse af medarbejderudviklingssamtalen, og hvor både du selv og dine medarbejdere kan forberede jer inden mødet.

Til mødet kan begge parter se, hvad der er blevet skrevet i forberedelserne, hvilket sikrer, at alt bliver taget op og drøftet, og intet bliver udeladt eller glemt. Efter samtalen kan I desuden lave et skema, hvor I udfylder, hvad I har aftalt, som både du og medarbejderen skal godkende.

Et HR System giver på den måde en stringent struktur til selve samtalen, og sikrer, at både medarbejder og leder er velforberedt inden mødet, at alle punkter bliver drøftet, samt at den aftalte fremtidige indsats bliver skrevet ind og gemt.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Overcast Clouds
10
15º - 10º
86%
2.18 km/h
15.34
11.61
lør
16.02
11.2
søn
16.77
12.02
man