Hold på varmen og spar på energien

Den første sne er nu faldet, og det betyder, at varmeanlæggene i virksomhederne for alvor skal i gang igen. Kulde på arbejdspladsen kan føre til et øget antal af sygemeldinger blandt medarbejderne. Giv dine medarbejdere de bedste arbejdsforhold – så sikrer du, at produktiviteten ikke falder i takt med temperaturen.

Servicering af varmeanlæg

I mange virksomheder bliver der ikke tænkt over, hvordan de fysiske rammer bliver plejet. Derfor er det måske lang tid siden at varmeanlægget er blevet serviceret. Dette er dog en god idé at få gjort. Ikke nok med at man sikrer, at anlægget virker som det skal, så kan der også være penge at spare for virksomhederne – selv på nyere anlæg.

Servicering af varmeanlæg kan foretages af en elektriker. Eksempelvis kan elektrikeren udføre denne servicering – og tilmed også energioptimere varmeanlægget. Det betyder, at virksomhederne kan spare penge på at justere varmeanlægget korrekt.

Det kan komme til at lyde som om, at det kun er en knap, du selv kan skrue på, for at justere varmeanlægget. Det er dog ikke sådan det hænger sammen i praksis. Det kræver viden om produktet og dets forhold, hvis man vil opnå den mest optimale energioptimering. Derfor er det en god idé at få en faglært person til at stå for energioptimeringen.

Energioptimeringer

I dag er der et langt større fokus på virksomheders energiforbrug. Derfor er det en god idé at energioptimere der, hvor det er muligt. Varmeanlægget kan være et godt sted at starte, hvis virksomheden ikke har tænkt over, hvordan de kan energioptimere endnu.

Mange virksomheder kan spare mellem 20-50% af energiforbruget, hvis de energioptimerer deres forskellige elektriske løsninger. Varmeanlægget kan særligt udgøre en stor post i energiregnskabet om vinteren. Derfor er der altså mange penge at spare – og så vil virksomhederne også fremstå langt mere miljørigtige.

Her kan du energioptimere

hold-paa-varmen-og-spar-paa-energien-tekstbillede-703x336

Det er dog ikke kun varmeanlægget, der kan energioptimeres. Mange andre løsninger kan også energioptimeres – for eksempel belysningen i virksomheden. Ved blot at skifte til LED-pærer, kan der opnås store energibesparelser sammenlignet med halogenlys. Elektrisk udstyr af ældre dato kan også med fordel udskiftes.

Hvis du er i tvivl om, hvor virksomheden kan energioptimere, kan det være fordelagtigt at få en elektriker ud til at gennemgå virksomhedens løsninger. En elektriker kan hurtigt skabe et overblik over, hvor der kan energioptimeres.

Ventilationsanlægget er også et sted, hvor der uden tvivl kan energioptimeres – vandpumper og isolering af varmerør er blot eksempler på steder, hvor der kan optimeres og opnås besparelser.

Selvom der er gennemført energioptimeringer og service på de forskellige installationer, skal dette også gøres fremadrettet. Servicering af installationerne er med til at sikre en løbende optimering og vedligeholdelse, så installationerne holder længere.